.

AC Waterland is de mooist gelegen atletiekvereniging in Landsmeer.Op ons atletiekveld met een 300m baan  en in de Twiskepolder wordt onder leiding van gediplomeerde trainers enthousiast getraind.

Doe een keer mee

slider foto 0
slider foto 1
slider foto 2
slider foto 3
slider foto 4

Alle contactpersonen op een rij

bezoekadres:

Sportpark 11
1121 MS Landsmeer

tel nr: 020-4821690

postadres:

Postbus 116, 1121 AC Landsmeer

Taakgebied Coördinator  Tel e-mail

 

Bestuur

Voorzitter Menoes Eising   voorzitter@acwaterland.nl
Secretaris Mark Essenburg   secretaris@acwaterland.nl
Penningmeester Christina Verheij   penningmeester@acwaterland.nl
Jeugd & wedstrijd

Tim Roos

Mark Essenburg

 

tim@loon.nl

mark.essenburg@hotmail.com

Activiteiten overig Marieke Pauw 06-10852310 marieke2006@live.nl
Facilitair Bedrijf Mark Essenburg   mark.essenburg@hotmail.com 
Evenementen - - -

 

Ledenadministratie

 

Jeugd & Wedstrijd

Nico Hemelaar 06-41147116

 

ledenadm@acwaterland.nl

 

 

Trainingscoördinator Tim Roos   tim@loon.nl
Clubkampioenschappen Tim Roos   tim@loon.nl
Ouders met kinderen Tim Roos   tim@loon.nl
Cross loop Jeugdcommissie   jeugd@acwaterland.nl
Secr. "uit en thuis" Vacant   jeugd@acwaterland.nl

 

Activiteiten Overig

     
Trainingscoördinator Ton Beekman 020-4820590 a.beekman79@upcmail.nl

Twiskemolenloop

Road 2 Rotterdam

Nico Hemelaar

Paul Spiertz

06-41147116

020-4822287

twiskemolenloop.landsmeer@gmail.com

paulspiertz@chello.nl

Starterstraining Marieke Pauw 06-10852310 marieke2006@live.nl
Nordic walking Toos Goede 020-4824402 a.goede2@chello.nl

 

Ondersteunende taken

Onderhoud groen Atie Zijlstra 020-4825470 pj-zijlstra@hetnet.nl
Onderhoud techniek Chiel van Berkel 020-6337616 chielfenna@hetnet.nl
Kantine  Hans de Bos 075-6844060 hansdebos@hetnet.nl
EHBO Vacant    
Schoonmaak Selma Dag 020-4821020 selma.dag70@gmail.com
Ophalen oud papier René Schaap 06-13241729 oud-papier@acwaterland.nl
Administratie & communicatie      
Ledenadministratie Nico Hemelaar 06-41147116 ledenadm@acwaterland.nl
Kascontrolecommissie

 

 

Piet Kelder

 

Ingrid Eggerdink Jan van Emaus (reserve)

Websitebeheer

 

Menno Wilmans

Tim Roos

  menno@wilmans.com
uitleg-voor-webredacteuren
Clubbladredactie Nico Rijpkema 020-4821920 n.rijpkema@upcmail.nl
Clubbladproductie Paul Spiertz 020-4822287 paulspiertz@chello.nl
Sponsoring Paul Spiertz 020-4822287 paulspiertz@chello.nl
Vertrouwenspersoon MariekePauw 06-10852310 marieke2006@live.nl

 

Starterstraining

Onze starterstraining komt er weer aan. Vanaf 14 maart 10 weken trainen.

Trainingslopen Road2Rotterdam

13 januari, 3 februari, 24 februari en 17 maart

Twiskemolenloop

4 februari, 4 maart 2018

Oudpapier ophaaldata

Ten oosten van het lint
20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april,
19 mei, 16 juni, 21 juli, niet in augustus
Ten westen van het lint
27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april,
26 mei, 23 juni, 28 juli, niet in augustus