.

AC Waterland is de mooist gelegen atletiekvereniging in Landsmeer.Op ons atletiekveld met een 300m baan  en in de Twiskepolder wordt onder leiding van gediplomeerde trainers enthousiast getraind.

Doe een keer mee

slider foto 0
slider foto 1
slider foto 2
slider foto 3
maandag, 26 Januari 2015

Oud-lid Henk van Baal overleden

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat ons oud-lid Henk van Baal afgelopen zondag is overleden. Henk zijn gezondheid liet hem helaas al een aantal jaren in de steek.
Henk was jarenlang lid van ACW en heeft zich o.a. samen met Lau Groeneweg regelmatig verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.
 
Wij wensen zijn vrouw Ria, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
 
De begrafenisplechtigheid vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. in de Schaapskooi in Landsmeer.
Door Paul Spiertz
Trainingslopen Road2Rotterdam

13 januari, 3 februari, 24 februari en 17 maart

Twiskemolenloop

4 februari, 4 maart 2018

Oudpapier ophaaldata

Ten oosten van het lint
16 december 2017
20 januari, 17 februari, 17 maart 2018
Ten westen van het lint
23 december 2017
27 januari, 24 februari, 24 maart 2018

ACWaterland Clubblad

Oktober 2017