Kantine per 1 juli weer open! Lees hier de coronamaatregelen voor sport en kantine.

Beste leden van ACW,

Het is eindelijk zover !

Op 1 juli worden de maatregelen rondom corona versoepeld. Na de heropening van de kleedruimtes en douches kan de kantine weer open en zijn meerdere toeschouwers op ons complex toegestaan. De kantine en het terras zullen onder strenge voorwaarden weer in gebruik worden genomen. Ik heb hierover met Hans de Bos goede afspraken kunnen maken en ik wil iedereen vragen zich aan deze voorwaarden te houden. De kantinecommissie is er druk mee geweest en er zijn markeringen aangebracht om een veilige looproute en de gewenste afstand te verduidelijken. Daarnaast wordt er een presentielijst bij de bar gelegd, om zelf je aanwezigheid daarop te vermelden. Dit is een extra voorziening om ook achteraf te kunnen vaststellen wie er op een bepaald moment aanwezig zijn geweest en wie we zo nodig kunnen informeren over een mogelijke besmetting. Het begint er natuurlijk mee dat je bij ziekteverschijnselen niet op de club verschijnt.
Het spreekt voor zich dat ook ouders weer van harte welkom zijn om hun kinderen aan te moedigen. De eerdere looproute als uitgang langs het zwembad komt te vervallen.

Ik wil een ieder vragen zich loyaal te houden aan alle voorwaarden. Laten we er met alle trainers, leden en zeer betrokken vrijwilligers een veilige en prettige omgeving van maken, waarin de sport weer in het middelpunt staat en wij allemaal gezond blijven. Veel sport- en verenigingsplezier toegewenst !

Namens bestuur ACW,

Piet Kelder

De voorwaarden staan hier verder uitgewerkt, en zijn ten aanzien van de sport afkomstig van NOC/NSF en voor wat betreft de kantine (binnen/buiten) afkomstig van Koninklijke Horeca Nederland

No Replies to "Kantine per 1 juli weer open! Lees hier de coronamaatregelen voor sport en kantine."


    Got something to say?

    Some html is OK