Bestuursleden gezocht

Menoes Geraets heeft de bestuurshamer inmiddels overgedragen aan Piet Kelder (loopgroep 6). Norbert Deelstra (loopgroep 3) is sinds september tot het bestuur toegetreden, maar in het bestuur van onze club zijn, zoals al eerder aangekondigd, nog vacatures aanstaande van penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid. Na jaren loyale en zorgvuldige inzet komen deze drie posten vacant. Marieke Paauw zal er als bestuurslid mee stoppen, onze penningmeester Christina Verheij vindt het een goed moment om het stokje over te dragen en ook secretaris Mark Essenburg stelt zijn post beschikbaar.  Interesse? Dan graag even een berichtje naar het bestuur.

Geen reacties voor "Bestuursleden gezocht"


    Iets bijdragen aan dit artikel?

    Een beetje HTML kan geen kwaad