Brief van het bestuur

Beste leden van AC Waterland,

Hierbij een update over de corona-maatregelen waarmee iedereen in Nederland, en dus ook onze vereniging, wordt geconfronteerd.

Sinds vrijdag 13 maart hebben wij als bestuur besloten de vereniging per direct te sluiten voor alle clubactiviteiten, trainingen en de geplande algemene ledenvergadering van 25 maart. Deze sluiting was geheel in lijn met het dringende advies vanuit NOC*NSF en de maatregelen die vanuit het RIVM landelijk werden afgekondigd. Twee dagen later werden de maatregelen meer specifiek ook voor sportverenigingen dwingend opgelegd.

Zo’n sluiting is een heftig besluit, maar relativerend gezien is het `maar’ sport en zijn er in onze maatschappij hele andere prioriteiten, zoals de enorme belasting binnen de gezondheidszorg en de economische schade. Dat neemt niet weg dat wij beseffen dat sluiting van de club grote impact heeft op u allemaal, de jeugd, de loopgroepen, trainers, vrijwilligers en alle anderen die onze mooie club een warm hart toedragen.

Deze week is duidelijk geworden dat de maatregelen in ieder geval voortduren tot 28 april, maar gezien de landelijke aanwijzing rondom evenementen, die voortduurt tot 1 juni, en een voorzichtige prognose is het niet ondenkbaar dat onze vereniging langer gesloten zal blijven. Wij volgen uiteraard de landelijke aanwijzingen en hebben als sportvereniging ook een voorbeeldrol binnen de lokale gemeenschap. Zoals bekend blijven de scholen in ieder geval dicht tot einde meivakantie, 10 mei. Eventuele veranderingen over de duur van de sluiting en andere maatregelen zullen op de site worden geplaatst.

Al eerder hebben we ook de R2R moeten afgelasten, immers de marathon van Rotterdam kwam te vervallen. Heel jammer vooral voor de enthousiaste dames Jennecke en Annelijn, die zoveel energie hebben gestopt in de hele organisatie van deze trainingslopen. We hopen op de herkansing volgend jaar.

De algemene ledenvergadering hebben wij verplaatst naar woensdagavond 16 september 2020. De agenda en stukken zullen uiteraard tijdig worden gepubliceerd. De club is jarig op 24 september 2020, 70 jaar `jong’ en nog steeds vitaal en gezond. Dit moment zullen wij uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarover volgt nog nadere berichtgeving. De eerste Twiskemolenloop van zondag 4 oktober 2020 zal ook in het teken staan van ons jubileum.

Tot zover deze update. Wij wensen een ieder vooral gezondheid toe en hopelijk ook de mogelijkheid om individueel te kunnen sporten, binnen de opgelegde beperkingen. Allemaal veel sterkte en steun gewenst in deze moeilijke periode met hopelijk zicht op een spoedige hervatting van onze mooie atletieksport.

Een sportieve groet, namens het ACW-bestuur

Piet Kelder

No Replies to "Brief van het bestuur"


    Got something to say?

    Some html is OK