Organisatie en bestuur

Organogram van ACW

Het bestuur

Het bestuur van AC Waterland bestaat uit vijf leden, tezamen zijn zij eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Iedere commissie heeft een coördinator, het ACW-lid dat de verantwoording voor het desbetreffende taakgebied draagt. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Piet Kelder

 

voorzitter@acwaterland.nl
Secretaris, Marketing en Communicatie

 

  Mark Essenburg secretaris@acwaterland.nl
Penningmeester/ Onderhoud   Christina Verheij

 

penningmeester@acwaterland.nl

 

 

Algemeen/ Vrijwilligersbeleid

 

 

Norbert Deelstra

 

info@acwaterland.nl
Vertrouwenspersoon   Marieke Pauw

info@acwaterland.nl

 

Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor een aantal commissies. Voor de onderverdeling zie hierna.

Bij contact en op de vrijwilligerspagina vind je meer informatie over de verschillende commissies en commissievoorzitters en coördinatoren.