Organisatie

Het bestuur van AC Waterland bestaat uit vijf leden, tezamen zijn zij eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Iedere commissie heeft een coördinator, het ACW-lid dat de verantwoording voor het desbetreffende taakgebied draagt. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Piet Kelder

 

voorzitter@acwaterland.nl
Secretaris, onderhoud & beheer

 

  Mark Essenburg secretaris@acwaterland.nl
Penningmeester   Christina Verheij

 

penningmeester@acwaterland.nl

 

 

Algemeen

 

 

Norbert Deelstra

 

info@acwaterland.nl
Vrijwilligersbeleid, overige activiteiten & vertrouwenspersoon   Marieke Pauw

info@acwaterland.nl

 

Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor een aantal commissies. Voor de onderverdeling zie hierna.

Bij contact en op de vrijwilligerspagina vind je meer informatie over de verschillende commissies en commissievoorzitters en coördinatoren.

Structuur AC Waterland
BESTUUR TAAKGEBIED
Voorzitter Jeugd & wedstrijd activiteiten jeugd
clubkampioenschappen
ouder-samen-met-kind-wedstrijd
crossloop
trainingen jeugd
pupillen
junioren
senioren / MAL
activiteiten overig
Bestuurslid Overige activiteiten trainen overig
vertrouwenspersoon
WAL
trimgroepen overig
start-to-run
nordic walking
Bestuurslid Onderhoud & beheer onderhoud groen
onderhoud techniek
kantine
schoonmaak
ophalen oud papier
Penningmeester financiën
ledenadministratie
Secretaris communicatie & publiciteit
website
kleding