Oud papier

ACWaterland haalt al sinds 1969 in heel Landsmeer oud papier op. Met de opbrengsten van dit papier wordt de aanschaf van atletiekmaterialen en het onderhoud aan onze faciliteiten (zoals de atletiekbaan) ondersteund.

Op elke derde en vierde zaterdag van de maand (behalve in de zomervakantie) vertrekt er om half negen uur een groep ACW-vrijwilligers vanaf het parkeerterrein bij het sportpark.  Samen met de grote persauto’s weten zij in 3 tot 4 uur al het oud papier dat in Landsmeer klaarstaat te verzamelen.

Schema 2019

Ten oosten van het Lint
(zonder het Lint)

 

Ten westen van het Lint
(incl. het Lint zelf)
19 januari 26 januari
16 februari 23 februari
16 maart 23 maart
20 april 29 april: een maandag!
18 mei 25 mei
15 juni 22 juni
20 juli 27 juli
niet in augustus niet in augustus
21 september 28 september
19 oktober 26 oktober
16 november 23 november
21 december 28 december

Wij zijn erg blij met al het oude papier dat u voor ons klaar wilt zetten.

Indien het ophalen van oud papier wordt afgelast (door extreme weersomstandigheden bijvoorbeeld) dan zullen wij dit op deze website vermelden.

Voor de duidelijkheid: Zuideinde, Dorpsstraat en Noordeinde vormen samen ‘het Lint’. De gemeente Landsmeer gebruikt deze scheidslijn bij het ophalen van afval. (Zie ook de gemeentelijke afvalkalender). De inzameling van Oud Papier op het Lint vindt plaats op de 4e zaterdag van de maand, tegelijk met de wijk ten westen van het Lint.