Gewijzigde planning herindeling Sportpark: ACW tijdelijk minder goed en alleen te voet bereikbaar

Door werkzaamheden in het sportpark kun je met ingang van 25 april niet meer via je normale route ACW bereiken, maar vooralsnog wel via het zwembad. Zo kun je voor je trainingen toch nog op het ACW-terrein komen. Eigenlijk net zoals de toegang tijdens de TML geregeld is. Begin juni wordt er op het traject Luijendijkje-IVV asfalt aangebracht.

De werkzaamheden zouden eind mei 2019 zijn afgerond, maar de planning is door onvoorziene omstandigheden in overleg met de gemeente enigszins gewijzigd. In de maand mei en begin juni zal de fundatie van fiets-en wandelpad worden aangebracht tot aan het Luijendijkje en zullen de bermen worden afgewerkt. Op donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni wordt er asfalt aangebracht vanaf het Luijendijkje tot ongeveer het clubgebouw van IVV. De uiteindelijke deklaag daarvan moet nog worden ingepland.

De gemeente Landsmeer is in april gestart met de herontwikkeling van het Sportpark. Het fietspad dat van de Sportlaan naar het Luijendijkje voert en vice versa, wordt verbreed en opgeknapt en ernaast wordt een voetgangerspad aangelegd. Ook komen er extra lichtmasten en ledverlichting. Kabels zijn al eerder vervangen.

Vanaf woensdag 3 april wordt er door Dura Vermeer verder gewerkt aan het fietspad. Dit houdt in dat de toegangspaden vanaf het Luijendijkje en het bruggetje ter hoogte van Roodkoper worden afgesloten.

ACW is tijdelijk alleen te voet te bereiken via het bruggetje bij IVV (via het Plankenpad) of vanaf de Sportlaan. Via een baan van rubbermatten worden bezoekers om de werkzaamheden heen geleid.

Op 6 maart 2019 was er een bijeenkomst, waar de gemeente de plannen presenteerde. Ook werd de ontmoetingsplek voor jongeren geëvalueerd. Meer hierover op de site van de gemeente.

Geen reacties voor "Gewijzigde planning herindeling Sportpark: ACW tijdelijk minder goed en alleen te voet bereikbaar"


    Iets bijdragen aan dit artikel?

    Een beetje HTML kan geen kwaad