Lid worden van ACW

  1

  Stap 1

  2

  Stap 2

  3

  Stap 3

  Ondergetekende verzoekt het bestuur van ACW om toelating als lid:

  Vrijwilligerswerk Het functioneren van een vereniging valt of staat met vrijwilligers. Hiervoor hebben wij een vrijwilligersbeleid opgesteld. Van ieder lid wordt een actieve bijdrage verwacht op het gebied van onderhoud (gebouw, baan, groen en schoonmaak), sportieve activiteiten (baanwedstrijden, Twiskemolenloop, crosswedstrijden en jeugdestafette), ophalen oud papier en barbezetting. We verwachten dat ieder lid per jaar minimaal twee dagdelen inzet voor de club. Dat komt neer op slechts zo’n acht uurtjes per jaar. Voor de jeugd tot en met 14 jaar gaan we ervan uit dat hun bijdrage door één of beide ouders geleverd wordt. Leden boven de 65 jaar hoeven in principe geen vrijwilligerswerk te doen, maar ook zij zijn uiteraard meer dan welkom om een bijdrage te leveren. Kruis aan voor welke taakgebied je je in wilt zetten. je krijgt zo snel mogelijk bericht van ons Indien je een hobby of beroep hebt waar we als ACW ons voordeel mee kunnen doen, laat het ons dan ajb weten.

  Voorwaarden ACW
  1. Nieuwe leden: De minimum inschrijvingsleeftijd is zeven jaar. Voor nieuwe leden is de afdracht aan de Atletiekunie tot 1 oktober het volledige bedrag. Bij ingang van het lidmaatschap in het vierde kwartaal (1 oktober tot en met 31 december), draagt ACW slechts 25% aan de Atletiekunie af. Nieuwe leden betalen vanaf het kwartaal van inschrijving het Atletiekunie deel, het AC Waterland deel en eenmalig 15 euro inschrijfgeld.
  2. Contributiebetaling is daarna 1 maal per half jaar (januari incl. AU kosten en juli) en gaat alleen per automatische incasso. Hiervoor dient de achterzijde van dit formulier ingevuld en ondertekent te worden.
  3. Overschrijving naar een andere vereniging. Hier geldt een opzegging t/m de datum van inschrijving bij de nieuwe vereniging.
  4. Opzeggen: Dit kan per 1 januari of per 1 juli van een kalenderjaar schriftelijk of per email bij de ledenadministratie. Indien men per 1 juli (opzeggen uiterlijk 30 juni) het lidmaatschap opzegt is de afdracht aan de AU inmiddels ingehouden in januari en afgedragen aan de AU. De AU restitueert dit bedrag niet aan AC Waterland, en daarmee AC Waterland dus ook niet aan het lid dat het lidmaatschap opzegt. AC Waterland incasseert de contributie vervolgens niet meer in juli. Bij opzegging voor 15 december stopt het lidmaatschap per 1 januari van het daaropvolgende jaar en betaalt men dus geen contributie meer in het nieuwe jaar.
  5. Vrijwilligerswerk. ACW gaat er van uit dat alle leden (tot 65 jaar) minimaal twee dagdelen per jaar besteden aan de ondersteuning van ACW. Op het overzicht hieronder kun je aangeven voor welke taken jij je wil inzetten. De coördinator van het desbetreffende taakgebied zal je (indien er vrijwilligers nodig zijn) benaderen. Voor de jeugd t/m 14 jaar gaan we er van uit dat deze bijdrage door één of beide ouders geleverd wordt.