Vertrouwenscontactpersoon

Bij ACW moet iedere atleet, loper, trainer, coach in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten of trainen. De vereniging voelt zich mede verantwoordelijkheid voor het lichamelijk en geestelijk welbevinden van haar sporters. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het creëren van een veilig sportklimaat en het bieden van goede begeleiding.

Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, en het imago van de vereniging.

Iemand, die ongewenst gedrag wil bespreken en/of melden, kan op elk moment contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP), die strikt vertrouwelijk omgaat met de informatie.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de mogelijkheden om de situatie op te lossen. De vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet en alles gebeurt in goed overleg. Deze persoon verstrekt voorlichting over ongewenst gedrag en zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag en zoekt naar een informele oplossing en staat de klager eventueel terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Bij ACW is de vertrouwenspersoon Marieke Pauw. Je kunt contact met haar opnemen via e-mail of telefoon: 0610852310.

Meer info over de rol van vertrouwenspersoon vind je bij de clubinformatie op onze site.

 

No Replies to "Vertrouwenscontactpersoon"


    Got something to say?

    Some html is OK