Nieuws

ALV gepland voor 29 september 2021

De algemene ledenvergadering vindt traditioneel plaats in de laatste week van maart. Zoals bekend werd de ALV van 2020 gehouden op 16 september, aangepast en met een gelimiteerd aantal leden. Het bestuur heeft voor dit jaar het besluit genomen de ALV opnieuw te verplaatsen naar een later moment. Schrijf alvast woensdag 29 september 2021 in de agenda. Wij gaan ervan uit dat er dan weer zonder beperkingen kan worden vergaderd. Onder meer zullen de beleidsvoornemens voor de komende jaren ter tafel komen met de focus op de periode tot het  jubileumjaar 2025, als we 75 jaar bestaan.