Opzeggen lidmaatschap

Let op: opzeggen kan uitsluitend middels het onderstaande formulier.

Opzeggen kan per 30 juni of per 15 december van een kalenderjaar. De contributie wordt per half jaar geïnd. Op geïnde contributies voor de genoemde opzegdatums kunnen we nooit restitutie verlenen. De datum van het versturen van dit formulier bepaalt de opzegdatum. Een formulier dat verstuurd wordt na 30 juni betekent automatisch dat de opzegging per 15 december ingaat. Een formulier dat verstuurd wordt na 15 december betekent automatisch dat de opzegging per 30 juni ingaat.