Onze commissies

Voor onze commissies hebben we altijd actieve leden nodig. Zonder kan de club niet bestaan. We gaan ervan uit dat alle leden minimaal twee dagdelen per jaar besteden aan de ondersteuning van ACW. Kijk op de lijst met contactpersonen van een van onze gezellige groepen enthousiastelingen en meld je aan.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit leden die helpen bij het organiseren van trainingen, wedstrijden en evenementen voor de jeugd, zodat onze jonge leden trainingen krijgen, maar ook aan wedstrijden mee kunnen doen. We gaan ervan uit dat ouders zelf afspreken (bijvoorbeeld via een app) wie de kinderen wanneer naar een wedstrijd rijdt (bij toerbeurt). Ook het ter plaatse helpen bij wedstrijden op de baan valt niet onder officieel vrijwilligerswerk.

Twiskemolenloopcommissie

De TML-commissie heeft veel leden die vijf keer per jaar de Twiskemolenloop organiseren en er kan altijd nog iemand bij. Ze verzorgen de communicatie, maken de startbewijzen in orde, zetten het parcours uit, zorgen voor muziek en drinkposten, wijzen in het veld de lopers de weg en nog veel meer. Het zijn gezellige evenementen waarbij lopers uit het hele land zich melden.

De commissie bestaat uit:

 • Uitzetploeg (3 personen);
 • Baancommissaris (1 persoon);
 • Inschrijving inclusief clubtakencoördinator voor die taak (1 persoon en 1 vacature);
 • Clubtakencoördinator veld (2 personen);
 • PR medewerkers (2 personen);
 • Voorbereiding kantine/clubhuis (1 “duizenddingendoekje” persoon);
 • Kantinecoördinator (1 persoon);
 • Coördinator algemeen (1 persoon)

Verdere taken zijn onder andere:

 • startnummers uitgeven
 • medailles uitreiken
 • seizoenkaarten klaarmaken
 • veldposten bemannen
 • parcours uitzetten
 • drinkpost bemannen
 • foto’s maken
Ook voorafgaand aan de dagen waarop de TML plaatsvindt, wordt er al hard gewerkt aan de voorbereidingen.

Oudpapiercommissie

Een grote groep leden maakt het mogelijk om 22 keer per jaar oudpapier in het dorp op te halen. Het vergt een goede coördinatie en sterke armen. De inkomsten zijn voor de club. Elke derde en vierde zaterdag van de maand (behalve in de zomervakantie) vertrekt er om half negen uur een groep ACW-vrijwilligers vanaf het parkeerterrein bij het sportpark. Samen met grote professionele persauto’s weten zij in 3 tot 4 uur al het oud papier dat in Landsmeer klaarstaat te verzamelen.

Kantinecommissie

Deze leden maken het mogelijk dat er voor en na de trainingen wat gedronken kan worden in de kantine. Ook bij de Twiskemolenlopen, R2R-trainingslopen, bij speciale gelegenheden, borrels, BBQ, lichtjesloop, nieuwjaarsborrel enzovoort zorgen ze voor een hapje en een drankje. En voor gezelligheid.

Schoonmaakcommissie

De leden van de schoonmaak zijn onmisbaar bij het schoonhouden van onze ruimtes, de kantine, de kleedkamers, krachthonk, douches en toiletten. Voor een schone accommodatie voor onze leden. Ook nodig om de ruimtes geschikt te houden voor verhuur aan de buitenschoolse opvang. Er wordt schoongemaakt op maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond en/of donderdagavond, als ACW open is voor trainingen*. Ook hier geldt: hoe meer actieve leden hoe minder de tijdsinvestering per persoon!

* Maandag en donderdag wordt er getraind van 18.00 tot 21.00, dinsdag van 19.00 tot 21.00 en woensdag van 19.30 tot 21.30. Woensdagochtend (10.00 tot 12.00) is de onderhoudscommissie druk bezig, dan is het terrein ook open en op zondagochtend vanaf 9.30 tot ongeveer 11.00 uur.

Communicatiecommissie

Deze leden verzorgen de website en de nieuwsbrieven en plaatsen berichten op sociale media (Facebook). Alle leden zijn van harte uitgenodigd kopij aan te leveren.

R2R-commissie / evenementen

De trainingslopen voorafgaand aan de marathon van Rotterdam leveren inkomsten op voor de club, maar zijn ook gezellige evenementen die lopers van ver aantrekken. Een enthousiaste groep leden zet het parcours uit, verzorgt de startbewijzen, de pacers, de kantine, bemant de drinkpost in het Twiske of is zelf pacer.

Tijdsinvestering verschilt per functie en afstand van de loop en varieert tussen 1 – 6 uur.

 • Baancoördinator voor startlijn uitzetten, aanspreekpunt deelnemers, startsein diverse loopgroepen.
 • veldposten bemannen
 • parcours uitzetten
 • drinkpost bij stuw bemannen
 • coördineren van inschrijving
 • tempo maken/ pacen
 • koffie en thee serveren in de kantine
AC Waterland is ook ‘leverancier’ van vrijwilligers (in rood tenue) voor de Amsterdam Marathon.

Onderhoudscommissie

Kantine, kleedkamers, loodsen, begroeiing, grasveld en baan vergen natuurlijk veel onderhoud. De handige leden van deze onderhoudscommissie zorgen dat alles werkt en er goed verzorgd uitziet. Voor iedereen die kan snoeien, knippen, klussen, schuren, schilderen, boren, zagen, timmeren, tegels leggen of anderszins. We gaan ervan uit dat je drie keer per jaar een dagdeel kunt klussen, maar meer mag altijd. Eens per jaar is er de gezamenlijke klusdag, waarbij alle leden welkom zijn te komen helpen, meestal afgesloten met een borrel of BBQ. En altijd gezellig.

De verspringbaan is onlangs opgeknapt.

Kascontrolecommissie

Twee leden controleren de financiële zaken en daarmee het bestuur. Ze worden bij toerbeurt gekozen.

Ledenadministratie

Spreekt voor zich. Alle leden administreren vergt natuurlijk tijd en expertise. Daarover buigt zich deze commissie, bestaande uit een lid.

Clubtakencommissie

Om alle bovengenoemde commissies overeind te houden bestaat er zelfs een clubtakencommissie, bestaande uit de coördinatoren van alle commissies (inclusief een vertegenwoordiger uit het bestuur). Zij houden overzicht over welk lid wat doet en proberen iedereen bij de club te betrekken. Zonder de inzet van die paar dagdelen per lid kan de vereniging namelijk niet bestaan.