Nieuws

Bericht van het bestuur: Twiskemolenloop najaar 2021 afgelast

In overleg met en op advies van de Twiskemolenloopcommissie heeft het bestuur helaas moeten besluiten de Twiskemolenloop in september 2021 en ook de rest van het kalenderjaar niet te laten doorgaan.

Er is nog veel onzeker omtrent het organiseren van sportevenementen. Zo is er nog onduidelijkheid over het maximaal aantal deelnemers, of er mogelijk controle op vaccinaties moet komen, of er sneltesten vereist zijn en of we moeten zorgen voor extra vrijwilligers en EHBO’ers om alles in goede banen te leiden.

Kortom,  het is niet mogelijk om op een zo korte termijn de start van het Twiskemolenloopseizoen op een verantwoorde manier te organiseren.

De pijlen worden nu gericht op start van de Twiskemolenloop in februari 2022. We hopen dan ook de TML van maart, oktober, november en december in dat jaar te kunnen organiseren (steeds de eerste zondag van die maand). Ook dan moeten we natuurlijk rekening blijven houden met het verloop van de coronapandemie en de dan geldende regels.

We houden jullie op de hoogte.

Blijf gezond en blijf vooral sporten!