Nieuws

Bestuurswisseling tijdens ALV

Tijdens de ALV van 29 maart hebben we afscheid genomen van bestuurslid Mark Essenburg, die bijna tien jaar in verschillende hoedanigheden in het bestuur heeft gezeten. We zijn hem allemaal veel dank verschuldigd. Vóór zijn bestuursjaren was Mark al een zeer actief lid en ook nu blijft hij zich vol inzetten voor de club. Hij zal een inventarisatie maken rond de mogelijkheden van een nieuw clubgebouw en ook gaat hij zich bezighouden met het aankomende jubileum (2025).

De ALV heeft onder luid applaus zijn opvolgers welkom geheten. Jasper Bookelman en Rianne Klooster, beiden al jaren jeugdtrainers, gaan in Marks voetsporen treden. Zij zullen vooral taken rond het jeugdbeleid op zich nemen.