Nieuws

Lid van Verdienste

Tijdens de ALV van 27 maart 2024 is René Schaap zeer terecht geïnstalleerd als Lid van Verdienste vanwege zijn tomeloze inzet voor de club.


René Schaap werd door Nico Hemelaar voordragen als Lid van Verdienste van AC Waterland. Zijn motivatie:

‘Samen met Georges Kerssies is René al zo’n 10 jaar coördinator van het oudpapier ophalen. Dit is geen gemakkelijke taak. Het steeds weer zoeken naar genoeg vrijwilligers, het bijhouden van het rooster, de vele wijzigingen doorvoeren, het up-to-date houden van het bestand vereist een nauwgezetheid en constante aandacht. Soms staat René (en ook Georges) zelf ook achterop de vuilnisauto, omdat er op het laatste moment afzeggingen zijn of het ophalen te lang duurt voor de andere vrijwilligers.

René zorgt er jaarlijks voor dat de flyer gedrukt wordt met de ophaaldagen; ook de TML-data op de achterkant wordt niet vergeten. René regelt dat (jeugd)leden van AC Waterland de flyers rondbrengen in het dorp. Hij heeft contact met de gemeente Landsmeer en was te zien op de Lokale Omroep Landsmeer als woordvoerder namens AC Waterland m.b.t het ophalen van het oud papier. De recente aanschaf door de gemeente Landsmeer van de blauwe dekselbakken heeft ervoor gezorgd dat er meer oud papier werd opgehaald, maar daardoor werd het hele klus om drie ophaalploegen te vormen. Al deze problemen lossen Georges en René op. De jaarlijkse financiële opbrengst van het oud papier is een welkome aanvulling voor het AC
Waterland budget.

Naast het oud papier ophalen is René ook de onofficiële vrijwilligerscoördinator van AC Waterland. Hij doet dit samen met Lianne maar René voert veel taken uit. René heeft de lijst met vrijwilligers opgeschoond, leden, die volgens de ledenadministratie nog geen vrijwilligerstaken deden, actief benaderd
en gemotiveerd om iets te gaan doen. Hierdoor zijn vele vrijwilligers toegevoegd aan de diverse commissies en hebben bijna alle (ouders van )leden toegezegd een vrijwilligerstaak voor AC Waterland te willen uitvoeren. Ook deze activiteiten kosten heel veel vrije tijd, inspanning en doorzettingsvermogen. AC Waterland vaart er wel bij.

Gelet op het hiervoor genoemde werd het tijd dat René een plaats aan de Wall of fame krijgt en een speldje als Lid van Verdienste opgeprikt, in de hoop dat hij nog jaren zo actief blijft voor AC Waterland.’ (Tekst Nico Hemelaar)