Lid worden (test)

In het clubgebouw liggen inschrijfformulieren voor je klaar. Je kunt deze ook downloaden (zie hieronder), uitprinten, volledig invullen en inleveren in de kantine van AC Waterland, bij je trainer of inleveren bij Nico Hemelaar, Harpoenier 88, 1121 MR Landsmeer. Of e-mail het formulier naar de ledenadministratie.