Nieuws

Oud papier: een update

Na de invoering van de papiercontainers in Landsmeer volgde voor onze papiervrijwilligers een intensief eerste half jaar oud papier inzamelen.

Afgelopen december is er voor het eerst ingezameld met containers. Op de 4e zaterdag van december duurde de route (Het Lint/Luijendijk) zo’n 6 (zes!) uur (hulptroepen nog bedankt!). Dit heeft Georges en René, onze coördinatoren, doen besluiten om direct de route van de 4e zaterdag in de maand te splitsen in 2 routes (een ochtend- en een middagroute, zoals ook op de 3e zaterdag van de maand). Om dit te kunnen doen zijn er natuurlijk meer vrijwilligers nodig, en gelukkig waren er aan het begin van het jaar een aantal nieuwe aanmeldingen waardoor de planning precies rondkwam.

Georges, René en alle vrijwilligers zijn nu een half jaar onderweg en we kunnen een aantal dingen constateren:

  • Er wordt (heel) veel meer papier opgehaald. Afgelopen jaren was dat ongeveer 180.000 kilo per jaar. Op dit moment halen we gemiddeld meer dan 25.000 kilo per maand op en gaan we dus richting 280.000 kilo dit jaar. Financieel is dat goed nieuws voor de club.
  • De huidige 4 routes kosten wel meer tijd dan voorheen. Voorheen waren routes soms al in 2,5 uur klaar, maar in ieder geval altijd in 3 uur. Dit jaar duren ze standaard al 3 uur en soms wel 3½ uur. Dat is dus een extra belasting voor alle vrijwilligers (en voor de chauffeurs). Georges en René zijn met de gemeente en Remondis in gesprek over mogelijke oplossingen. Uitgangspunt hierbij is dat het voor iedereen leuk moet blijven.
  • Op dit moment wordt er dus veel meer papier opgehaald met meer vrijwilligers en kost het alle vrijwilligers iets meer tijd. Dit gaat nu op zich goed, maar het is een wankel evenwicht. Als er nog meer papier/containers worden aangeboden of we hebben plotseling een aantal vrijwilligers minder, dan is het wel direct een probleem (wat we uiteraard weer gaan oplossen…).

Binnenkort sturen Georges en René aan alle oudpapiervrijwilligers een kleine enquête om te peilen hoe ze de inzameling op dit moment vinden gaan en welke aanpassingen/verbeteringen er het beste doorgevoerd kunnen worden. Die informatie zal worden meegenomen in het overleg met Remondis en de gemeente.