Privacy

AC Waterland verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt wor­den, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Het versturen van nieuwsbrieven

AC Waterland stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van AC Waterland. Daarnaast kunt u mondeling of via een inschrijfformulier gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen

Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met AC Waterland via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens – zoals naam en e-mailadres – om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.

Analytics

De website van AC Waterland verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt. Het IP-adres wordt niet opgeslagen.

Cookies

Op de website van AC Waterland wordt gebruikgemaakt van ‘cookies’ om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar de browser kan worden gezonden, waarna dit door de browser in het systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Ontvangers

De gegevens die AC Waterland ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

TransIp

De e-mail van AC Waterland en ook de website en back-ups van de website worden gehost bij TransIp. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIp. Gegevens die u achterlaat op de website van AC Waterland worden tijdelijk op de servers van TransIp opgeslagen.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door AC Waterland, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw naam en e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verza­meld zijn. U kunt zich uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@acwaterland.nl.

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met AC Waterland via mail, worden de gegevens die u meestuurt, zoals uw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. U kunt zelf beheren hoe lang u gebruikers- en gebeurtenisgegevens laat bewaren in Google Analytics (op hun servers). Vanaf 25 mei 2018 worden de gebruikers- en gebeurtenisgegevens bewaard op basis van deze instellingen.

Beveiliging

De persoonsgegevens die door AC Waterland of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via beveiligde software.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van AC Waterland privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Rechten en plichten

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij AC Waterland vastgelegd en bewaard worden, door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AC Waterland. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie of wissen van gegevens

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door AC Waterland. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. U kunt ook een verzoek indienen om de gegevens te laten wissen.

Plichten

AC Waterland verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een verenigingsbelang. Denk hierbij aan het aanbieden van informatie over activiteiten van AC Waterland via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met AC Waterland met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

AC Waterland behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AC Waterland dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AC Waterland te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@acwaterland.nl (zie ook de contactgegevens).