Nieuws

Start Twiske Molenloop uitgesteld naar oktober 2022

Er was een voornemen om in februari 2022 te gaan herstarten met de Twiskemolenloop. Gezien de actualiteit en grote mate van onduidelijkheid over de maatregelen heeft Nico Hemelaar, in gezamenlijkheid met het bestuur en in afstemming met de vaste groep vrijwilligers, het besluit genomen ook de eerste twee edities (februari en maart 2022) te laten vervallen en ons te richten op een start in oktober 2022. Hopelijk is de situatie dan weer enigszins ‘normaal’ en dat betekent dat de vertrouwde ritmiek van oktober 2022 – maart 2023 (5 lopen) zal worden gevolgd. Hierover zal komende tijd uiteraard verdere informatie worden verstrekt.