Nieuws

TML-commissieleden gevraagd

Het organiseren van de Twiskemolenloop kost veel tijd en energie. Het is niet alleen alles wat op de dag zelf gedaan moet worden, maar een groot deel ligt in de voorbereiding. De groep commissieleden werkt al zo’n 10 à 20 jaar samen en heeft inmiddels veel ervaring. Het evenement organiseren geeft veel waardering en ook voldoening.

Maar. Onlangs moest de inschrijvingscoördinator vanwege persoonlijke omstandigheden haar activiteiten staken. En ook aan de inzet van enkele andere commissieleden komt na afloop van het seizoen 2024-2025 een einde. Diverse commissieleden hebben inmiddels een respectabele leeftijd bereikt en anderen hebben een drukke baan en/of vinden het welletjes na zoveel jaar. We eindigen dan met de 249ste Twiskemolenloop. De TML bestaat dan nog net geen 50 jaar.

Behalve de functie van inschrijvingscoördinator die nu vacant is, komen er op iets langere termijn de volgende functies vrij:

  • Baancommissaris (1 persoon);
  • Vrijwilligerscoördinator veld (2 personen);
  • Voorbereiding kantine/clubhuis (1 “duizenddingendoekje” persoon);
  • PR-medewerkers (2 personen);
  • Coördinator algemeen (1 persoon)

Met spoed hebben we nu al iemand nodig die elke keer wil helpen met de inschrijving en daarnaast stopt aan het einde van dit seizoen de PR-medewerker die 5 x per jaar de nieuwsbrief verstuurd. We zijn dus naarstig op zoek naar nieuw commissieleden, die we in de komende tijd stap voor stap in kunnen werken.

Als we 50 jaar TML willen halen hebben we je hulp hard nodig!

Aanmelden kan via dit formulier: https://www.acwaterland.nl/vrijwilligers/

Of stuur een mailtje naar: twiskemolenloop@acwaterland.nl