Nieuws

Uitnodiging en stukken voor ALV van 29 september

Woensdagavond 29 september is er ALV om 20.15 uur. We mogen weer gewoon vergaderen, zonder toestanden en anderhalve meter, dus wees erbij. De stukken voor de vergadering vind je hier:

Kun je niet aanwezig zijn, wil je dan iemand machtigen zodat je stem niet verloren gaat? De training begint die avond een half uur eerder: om 19.00 uur.

 • Agenda Algemene Leden Vergadering
  20.15 uur – 20.20 uur: Opening
  20.20 uur – 20.30 uur: Mededelingen & ingekomen post
  20.30 uur – 20.35 uur: Notulen Algemene Leden Vergadering 2020
  20.35 uur – 20.40 uur: Dick Tump Trofee
  20.40 uur – 20.45 uur: In ’t zonnetje
  20.45 uur – 21.05 uur: Jaarverslag en verslagen diverse commissies
  21.05 uur – 21.10 uur: Verslag kascontrolecommissie
  21.10 uur – 21.15 uur: Verkiezing kascontrolecommissie
  21.15 uur – 21.35 uur: Financieel jaarverslag 2020/ begroting 2021
  21.35 uur – 21.40 uur: Decharge bestuur
  21.40 uur – 21.45 uur: Vacatures/ (her)benoeming bestuur
 • Pauze
  22.00 uur – 22.20 uur: Doelstellingen bestuur tot en met maart 2022.
  22.20 uur – 22.25 uur: Communicatie
  22.25 uur – 22.30 uur: Aankondiging wijziging statuten in 2022
  22.30 uur – 22.40 uur: Beleidsplan en jeugdbeleidsplan
  22.40 uur – 22.45 uur: Rondvraag
  22.45 uur – 23.00 uur: Sluiting