Nieuws

Bericht van de nieuwe voorzitter/ verslag bestuursvergadering

Op 11 mei, na een training in een verfrissende regenbui, heeft het bestuur voor de eerste keer vergaderd in de nieuwe samenstelling . Lianne is met een lekkere kruisbessentaart welkom geheten door het bijna voltallig aanwezige bestuur (Mark was het Ajax-feestje aan het vieren in de Arena). De vergadering werd voor de gelegenheid aangevuld met Jan om input te leveren voor het agendapunt ‘duurzaamheid’. In het kader van de duurzaamheid stonden LED-verlichting en zonnepanelen op de agenda. Na overleg bleek dat om tot een goed besluit te komen er nog iets meer informatie verzameld dient te worden. We verwachten tijdens onze volgende vergadering op 9 juni hier meer over te kunnen zeggen.

Ook is gesproken over de voorgenomen wijzigingen in de contributie. Net als bij de duurzaamheid is hier nog wat uitzoekwerk nodig en komen we er later op terug.

Een ander punt was de nieuwe taakverdeling in het bestuur. Lianne zal het vrijwilligersbeleid, de communicatie en de marketing op zich gaan nemen. Ik zal als voorzitter het onderhoud gaan doen. Voor de rest zijn er geen wijzigingen. De website zal worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Het vrijwilligersbeleid stond uiteraard weer hoog op de agenda als ‘ongoing’ agendapunt. Om hier gelijk op in te haken: Tijdens de Landsmeerse Sport en Feestweek vindt er op maandag 20 juni de volleybalwedstrijd plaats bij ACW. Hier zoeken we nog vrijwilligers voor die willen helpen bij het in goede banen leiden van deze activiteiten. En om Hans de Bos te helpen in de kantine. Lijkt je dit leuk? Stuur even een mail.

Bij deze wil ik graag ook nog even de aandacht vestigen op het ‘Rondje Amsterdam‘ dat aanstaande zaterdag 21 mei door Dennis georganiseerd wordt. Er hebben zich ongeveer 15 lopers aangemeld voor deze unieke loop! Wil je alsnog meedoen of er op een ander manier bij aanwezig zijn? Neem dan contact op met Dennis of stuur een mail.

Als laatste huishoudelijke mededeling over internet: binnenkort krijgen we bij ACW de beschikking over supersnel internet via glasvezel. Dit betekent niet alleen dat er direct vanaf het terrein van ACW mooie foto’s van de activiteiten op Facebook, TikTok of Instagram geplaatst kunnen worden maar ook dat het afrekenen van een kopje thee of een flesje frisdrank in de kantine met ongekende snelheid zal kunnen plaatsvinden.

Ik wens iedereen een gezond, blessurevrij en sportief atletiekseizoen!

Met sportieve groet,

Norbert Deelstra