Nieuws

Bericht van de nieuwe voorzitter

Beste leden van ACW,

Op de ALV van 30 maart 2022 heb ik de eer gehad om te verkozen te worden als de nieuwe voorzitter van onze mooie vereniging. Ik volg hierbij Piet Kelder op die de afgelopen tweeënhalf jaar ACW heeft geleid als voorzitter. In deze periode zat ik samen met Piet in het bestuur en ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om Piet te bedanken voor zijn inzet voor ACW. Ik heb Piet in onze gezamenlijk bestuursperiode leren kennen als een zeer hartelijk persoon die voor iedereen klaarstaat en altijd belangstelling heeft voor jou als persoon.  Als voorzitter leidde Piet de bestuursvergaderingen met veel kennis van zaken. Piet zag er altijd op toe dat iedereen aan het woord kwam zodat alle meningen goed vertegenwoordigd waren. Tegelijkertijd zorgde hij er ook voor dat we als bestuur alle belangrijke punten in de gestelde tijd konden bespreken. Tijdens alle ACW-gelegenheden was altijd duidelijk dat Piet zeer goed op hoogte was van al het reilen en zeilen van de vereniging en alle persoonlijke zaken die er speelden. Dit kwam ook naar voren in de toespraken van Piet: altijd de feiten op een rij en een goed woord voor iedereen.

De periode waarin Piet voorzitter was, is niet de makkelijkste geweest in de historie van ACW. Al snel na het aantreden in september 2019 pakten donkere en dreigende coronawolken zich samen. Begin 2020 waren het nog verre nieuwsberichten uit China over een mysterieus virus, maar in maart 2020 werd duidelijk dat het geen gewoon virusje was. In de laatste bestuursvergadering van begin maart 2020, vlak voor de ALV in die maand, is er nog even kort over deze coronadreiging gesproken en is de vraag gesteld of de ALV wel door moest gaan. Achteraf is het niet meer voor te stellen, maar de meningen waren destijds verdeeld. Nog geen twee weken later werd de lockdown afgekondigd en hoefden we niet meer na te denken of we de ALV wel door konden laten gaan of niet. Daarna brak een onzekere periode aan waarin we langzamerhand gewend raakten aan het virus. Als bestuur moesten we steeds weer vervelende besluiten en maatregelen nemen. Als voorzitter moet je vervolgens die besluiten bekendmaken en verdedigen en dat is niet altijd makkelijk. Je weet dat het moet en dat je geen keus hebt maar tegelijkertijd weet je ook dat je mensen teleurstelt. Piet heeft zelf in de persoonlijke sfeer zeer direct en hard met corona te maken gekregen en dat heeft het er uiteraard niet makkelijker op gemaakt. Piet bleef echter altijd vol energie en goede hoop. Gelukkig heeft iedereen bij ACW begrip getoond voor de maatregelen en heeft iedereen meegewerkt aan de vervelende besluiten die genomen moesten worden. Op 23 april 2020 hebben we onze eerste digitale bestuursvergadering gehad en daarna zijn er nog vele digitale vergaderingen gevolgd. Er brak hierna een tijd van hoop en teleurstelling aan; hoop omdat de maatregelen bij tijd en wijle soepeler werden en we weer zaken konden organiseren zoals bijvoorbeeld het zeer geslaagde ACW-feest met de aansluitende barbecue, ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan. Teleurstelling omdat er na een verlichting toch steeds weer een verzwaring volgde, waarin het zelfs niet meer mogelijk was om met een klein groepje door het Twiske te lopen. Ook de Twiskemolenloop, Road to Rotterdam en andere ACW-activiteiten werden geschrapt. Ondanks deze zeer vervelende periode zijn er onder het voorzitterschap van Piet ook mooie dingen bereikt: we hebben een contract afgesloten met de Tinteltuin voor buitenschoolse opvang, iets wat de club een mooi bedrag oplevert. Het middenveld is geheel vernieuwd en ligt er weer mooi bij en de sproei-installatie kon weer in gebruik genomen worden. Ook hebben we allemaal op dat prachtige, zomerse ACW-feest met een zeer gezellige afsluitende barbecue en een leuke disco kunnen genieten van de coole moves van onze voorzitter. Aan al deze zaken hebben natuurlijk meer mensen meegewerkt, maar Piet heeft zich voor al deze zaken met hart en ziel ingezet en mede dankzij Piet hebben we deze resultaten kunnen bereiken.

Gelukkig lijkt het er nu op dat we afscheid kunnen nemen van corona en de bijbehorende knellende maatregelen en dat het normale leven weer terug is. Dat betekent dat we weer kunnen trainen, dat de Twiskemolenloop weer georganiseerd kan worden, dat de R2R-trainingslopen weer plaatsvinden en dat we ons kunnen richten op wederom een feest en barbecue.

Vanaf nu zal ik als voorzitter proberen om het net zo goed te gaan doen als Piet. Helaas voor mij heeft Piet de lat erg hoog gelegd en zal het niet meevallen om dit te evenaren. Ik ga uiteraard mijn best doen en samen met het bestuur en ons nieuwe bestuurslid Lianne Damen heb ik er veel vertrouwen in.

Ik ben Lianne zeer erkentelijk dat zij ons bestuur wil komen versterken. Lianne is al ruim 18 jaar lid van de club en voert sinds 2018 de redactie over de website. Ze heeft tijdens de ALV gelijk haar visitekaartje afgegeven want nog geen 5 minuten na haar benoeming was er op haar initiatief al een duurzaamheidscommissie gevormd die zich gaat buigen over onder meer zonnepanelen en andere besparende maatregelen!

Ik heb veel zin in de komende periode en wens iedereen bij deze een heel mooi en coronavrij atletiekseizoen!

Norbert Deelstra, voorzitter