Nieuws

Nieuws van het bestuur – bericht van de voorzitter

Op donderdag 9 juni is het bestuur bijeengekomen voor een bestuursvergadering om naast reguliere zaken te overleggen over het veld, de contributie, het vrijwilligersbeleid en de verduurzaming. Graag houden we onze leden op de hoogte van wat we besproken hebben, zodat jullie niet hoeven te wachten op de ALV.

Duurzaam

Om met het laatste onderwerp te beginnen: Om duurzamer te worden leek het ons een goed idee om de baanverlichting te vervangen door ledverlichting. Omdat er vanuit de provincie een behoorlijke subsidie te verwachten was, leek het ook een goed moment om dit op te pakken. We hebben de subsidieaanvraag ingevuld en verzonden en offertes aangevraagd. De subsidie lijkt te worden toegekend en de offertes zagen er gedegen uit. Na nadere bestudering van de huidige situatie en de nieuwe situatie met ledverlichting bleek echter dat er nauwelijks een besparing te behalen valt. Ledlampen verbruiken nagenoeg net zoveel stroom als de huidige, kennelijk al zeer zuinige lampen. De besparing zou dan vooral verkregen moeten worden, doordat ledlampen veel langer meegaan en er dus minder geld voor vervanging nodig is. De besparing hierop is echter klein. Als bestuur vinden we bovendien dat het vervangen van spullen die nog goed werken niet echt duurzaam is.

Als we de overheidssubsidie toegekend krijgen zullen we zelf nog steeds 7783 euro moeten investeren zonder veel duurzamer te worden. Het bestuur heeft daarom besloten om over een aantal jaar nogmaals te bekijken of de techniek zich verder ontwikkeld heeft, en of ledverlichting dan (in ons specifieke geval) wél de manier is om duurzamer met energie omgaan. We zullen in de tussentijd een investering in de huidige lampen moeten doen van ongeveer 1800 euro. Dit is nodig omdat de elektronica van de lampen vervangen moet worden na een kleine 30 jaar trouwe dienst. Dit bedrag zal uit het onderhoudspotje bekostigd worden. We onderzoeken op dit moment of zonnepanelen ons verder kunnen helpen met het verduurzamen van de vereniging. Dit onderzoek loopt nog.

Vrijwilligersbeleid

Wat het vrijwilligersbeleid betreft: hier zijn verschillende acties uitgezet om alle onderdelen,  commissies en aandachtsgebieden goed lopend te krijgen. In ieder geval is er binnenkort een vacature voor coördinator schoonmaakcommissie. Lees hier meer over in een apart nieuwsbericht. Over het vrijwilligersbeleid volgt snel meer nieuws. Wat we in ieder geval al kunnen melden is dat we op zaterdag 17 september een vrijwilligersdag gaan organiseren. Nadere details volgen nog, maar de dag zal in ieder geval afgesloten worden met een gezellig samenzijn. Zet 17 september dus vast in je agenda!

Contributie

Ook de hoogte van de contributie wordt onderzocht. We hebben als eerste bekeken wat voor mogelijkheden er bij de KNAU zijn om de KNAU-afdracht te verlagen en de conclusie is dat deze er niet zijn. De komende bestuursvergaderingen zal de hoogte van de contributie blijvend ter sprake komen en ons uitgangspunt is dat alle leden een transparante, rechtvaardige en draagbare contributie verdienen. We willen niet alleen de huidige financiële gezondheid van de vereniging waarborgen maar ook de mogelijkheden hebben om in de toekomst te blijven investeren in de faciliteiten en accommodatie. We houden jullie op de hoogte.

Accommodatie

Als laatste nog een bericht over het veld: het veld ligt er helaas nog niet helemaal bij zoals we hadden gehoopt. We hebben een kunstmeststrooier aangeschaft en hopelijk geeft het strooien van kunstmest binnenkort resultaat. Vanuit de trainers zal het verzoek komen om voorafgaand of na afloop van een hardlooptraining gezamenlijk de overtollige stenen van het grasveld te halen. De stenen zijn bij de aanleg naar boven gekomen en bezorgen vooral onze jeugdleden overlast. Ook zij helpen mee de stenen, steeds als ze opduiken, van het veld te halen. Vele handen maken licht werk!

Met sportieve groet,

Namens het ACW-bestuur

Norbert Deelstra