Organisatie en bestuur

Het bestuur van AC Waterland bestaat uit vijf leden, tezamen zijn zij eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Iedere commissie heeft een coördinator, het ACW-lid dat de verantwoording voor het desbetreffende taakgebied draagt. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Norbert Deelstra
Voorzitter
Voorzitter, TML, loopgroepen
Email
Pieter Bas Opheij
Secretaris
Secretariaat, marketing en communicatie
Email
Marina Griffioen-Hartog
Penningmeester
Financiën, kantine
Email
Lianne Damen
Algemeen
Communicatie, vrijwilligersbeleid, website
Email
Rianne Klooster
Atletiek / Jeugd
Atletiekzaken, jeugd, Twiskemolenloop
Email
Jasper Bookelman
Atletiek / Jeugd
Email

Het bestuur

Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor een aantal commissies. Voor de onderverdeling zie hierna.

Bij contact en op de vrijwilligerspagina vind je meer informatie over de verschillende commissies en commissievoorzitters en coördinatoren.

Organogram van ACW