Nieuws

Verslag ALV

Afgelopen woensdagavond (30 maart 2022) was er weer een heel gewone ALV, zonder coronabeperkingen, ook wel eens verfrissend. Er stond nogal wat op het programma. De notulen van de vorige ALV zijn goedgekeurd, de winnaar van Dick Tump Trofee is bekendgemaakt: jeugdlid Ryan van den Brink. Meer over hem lees je in het nieuwsbericht dat speciaal aan hem is gewijd. Ook is Marieke Pauw als lid van verdienste in het zonnetje gezet. Zij zet zich al jaren vol in voor onze club, als vertrouwenspersoon, als co├Ârdinator Starterstraining, Clubkleding en Schoonmaakcommissie. Bovendien is ze jarenlang bestuurslid (vrijwilligersbeleid) geweest en ga zo maar door. Ze kreeg natuurlijk mooie bloemen van de voorzitter.

Verder zijn de jaarverslagen van de diverse commissies aan de ALV voorgelegd, als ook het financieel jaarverslag en de begroting voor 2022, het aangepaste huishoudelijk reglement, het meerjarenbeleidsplan en het jeugdbeleidsplan. Er is een begin gemaakt met de oprichting van een commissie die gaat onderzoeken hoe we onze club met zonnepanelen kunnen verduurzamen, onder leiding van Jan Emaus.

We hebben onder dankzegging afscheid genomen van voorzitter Piet Kelder die de hamer heeft overgedragen aan de nieuwe voorzitter en (voorheen) bestuurslid Norbert Deelstra. Ook werd Lianne Damen als lid van het bestuur geïnstalleerd.

Na afloop werd er uiteraard nog gezellig een drankje gedronken. Hans de Bos en Kees van Bavel zorgden voor lekkere hapjes.