Nieuws

Vrijwilligersbeleid

Met alle vrijwilligerscoördinatoren (mooi Scrabblewoord, goed onthouden!) zijn we nu enkele keren bij elkaar geweest om goede afspraken te maken over de beste manier om iedereen zoveel mogelijk bij de vereniging te betrekken.

Met Jennecke Stradmeijer en Annelijn van Amsterdam (Road to Rotterdam), René Schaap (Oud papier), Mark Essenburg (Jeugd), Hans de Bos (Kantine), Henk An (Onderhoud), Marieke Pauw (Schoonmaak) en Nico Hemelaar (Twiske Molenloop) hebben we een eerste aanzet gemaakt om alles binnenkort in (nog) betere banen te leiden.

Door René Schaap is er een inventarisatie gemaakt van alle leden die beschikbaar zijn voor vrijwilligerstaken. Deze inventarisatie hebben we naast de ‘behoefte’ gelegd van de verschillende taakgebieden.

We willen proberen om de vrijwilligers zo goed mogelijk te verdelen, zodat niet het ene taakgebied een overschot heeft aan vrijwilligers en het andere taakgebied een tekort. De aantallen zijn inmiddels bekend.

De volgende stap is dan natuurlijk om de aantallen om te zetten in echte vrijwilligers. Op dit ogenblik is het inzetten en coördineren van vrijwilligers nog veelal een handmatige en dus tijdrovende taak voor de coördinatoren. Dat willen we gaan verbeteren door dit op zijn minst voor een gedeelte te automatiseren. Het voordeel is dat dat minder tijdrovend is voor de coördinatoren, dat we op elk ogenblik een veel beter overzicht hebben hoeveel vrijwilligers zich hebben aangemeld voor een bepaalde taak en uiteindelijk ook beter inzichtelijk hebben wie wat wanneer doet. We hopen hier zo spoedig mogelijk meer stappen in te kunnen zetten, stay tuned!

Over het schoonmaken zijn we aan het nadenken: wellicht gaan we dit uitbesteden. We gaan dit overwegen omdat het niet de populairste taak is maar wel een taak die belangrijk is, zeker met de komst van de Tinteltuin. Zij verwachten vanzelfsprekend een schone plek. Uiteraard is een schoon gebouw ook voor ons als leden prettig.  Dit uitbesteden is nog geen besluit, de voor en tegens worden op dit ogenblik onderzocht. Zodra er meer bekend is, berichten we erover.

De verschillende taakgebieden willen we beter omschrijven voor de vrijwilligers. Wat er wordt bedoeld met ‘schoonmaken’ zal iedereen duidelijk zijn, maar wat moet je nu precies doen als je je aanmeldt voor de ‘Road to Rotterdam’? Binnenkort verschijnt daarom op de website een overzicht van alle taakgebieden met een korte omschrijving.

Om nieuwe leden snel en beter wegwijs te maken in het reilen en zeilen van vrijwilligers gaan we nieuwe leden ‘onboarden’ zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Een nieuw lid krijg een mail of een belletje en wordt dan persoonlijk voorgelicht over het vrijwilligersbeleid. Jennecke Stradmeijer wordt onze eerste echte ACW ‘onboarder’!

Als laatste hebben we besloten om het succes van de barbecue tijdens ons jubileum te combineren met de klussendag en een nieuwe ‘vrijwilligersdag’. Een dag per jaar komen we met zijn allen bijeen bij ACW om gezamenlijk onderhoud te doen en de dag sluiten we dan af met een barbecue als dank aan alle vrijwilligers.

Norbert Deelstra