Nieuws

Beknopt verslag ALV

Op 29 september was er in de kantine de jaarlijkse ALV. Notulen volgen uiteraard nog, maar hierbij alvast een kort verslag.

Tijdens de ALV werd Gonny Spits ingehuldigd als (eerste vrouwelijk!) erelid van de vereniging voor al haar inspanningen voor de club. Dennis Kreetz kreeg voor zijn formidabele sportprestatie de Dick Tump Trofee 2020 uitgereikt. En Annelijn van Amsterdam, Jennecke Stradmeijer en Malcolm Henderson werden volkomen terecht in het zonnetje gezet voor hun inspanningen voor de R2R trainingslopen.

Mark Essenburg lichtte het jeugdbeleidsplan toe (binnenkort op deze site terug te lezen), Marina Griffioen-Hartog besprak de financiën (we zijn een financieel gezonde club) en Norbert Deelstra vertelde over de onderhoudswerkzaamheden aan de (vernieuwde) baan en de gebouwen. De statuten zijn lange tijd niet aangepast en zijn nodig aan een grondige herziening toe, legde Pieter Bas Opheij uit. Tijdens de volgende ALV in maart 2022 zullen de vernieuwde statuten worden gepresenteerd.

Piet Kelder maakte bekend tot die volgende ALV te willen aanblijven als voorzitter. Daarna geeft hij de hamer graag door aan een ander, omdat het werk voor de club niet langer te combineren valt met zijn drukke baan.

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, is tijdens de ALV kennisgemaakt met de nieuwe barmedewerker Kees van Bavel, die samen met Hans de Bos de ALV waardig afsloot met lekkere hapjes en drankjes.